Nov 15, 2012

Syahidnya seorang Pejuang


Tanggal 14 November 2012, gugurnya seorang pejuang Palestin yang sangat digeruni oleh Israel. As Syahid telah memberi sumbangan yang tidak terhingga kepada sejarah pembebasan bumi al aqsa ini. Beliau telah mewakili umat ini untuk mempertahankan dan berjuang melawan penjajahan Israel. Beliau adalah orang yang menunaikan janjinya kepada Allah.

Sepertimana firman Allah:

“Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikit pun.”(Al-Ahzab 33: 23).


No comments:

Post a Comment