Nov 12, 2012

Fenomena Dr Zakir Naik


Alhamdulillah sambutan penduduk Malaysia terhadap ceramah-ceramah Dr Zakir Naik membuka satu dimensi dakwah baru atas keterbukaan majlis-majlis sebegini yang dihadiri oleh Muslim dan non Muslim.

Hasrat yang sama pernah diungkapkan oleh Sheikh Abu Aala Al Maududi dalam 'Shahadatul Haq (Penyaksian atas Kebenaran)',
"Dakwah kami ini ditujukan kepada semua, baik buat mereka yang telah beriman dengan Allah dan rasulNya, juga buat mereka yang masih belum berpeluang untuk beriman. Kami tujukan dakwah ini kepada mereka semua semata-mata kerana Allah dan rasulNya. Kami tujukan risalah yang khusus untuk apa jua keadaan dan situasi mereka"

Atas dasar inilah kita wajib penyebarkannya sebagaimana diajarkan dalam al-quran:
"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu"-(Al-Baqarah: 143)

"...supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana"-(Al-Nisa’: 165)

Sungguh Dr Zakir Naik sudah melakukan tugasnya sebagai seorang yang memiliki Syahadah. Kita bagaimana?

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) yang telah diberikan Allah kepadanya?" (Al-Baqarah: 140)

No comments:

Post a Comment